• دوچرخه #حناچی برقی نیست. مسیر حرکت از هر کجای تهران به سمت شهرداری سرپایینی است. آقای @pirouzhanachi همین مسیر و با همین دوچرخه بر می‌گرده خونه؟