• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/13 ساعت 14:50

    هر کسی در دل من جای خودش را دارد جانشین تو در این سینه خداوند نشد! دوست عزیزی پیام داد که مادرش فوت شده، گفت یه شعر بگو بنویسیم روی سنگ مزارش. این شعر #فاضل_نظری یادم آمد. مثل بچه‌ها دلم تنگ شد برای مادرم، اشک دوید توی چشمهایم. خدا که خبر دارد، مادرم را بیشتر از او دوست دارم.