• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1397/09/13 ساعت 19:50

    #آلودگی_هوا فقط اونجاش که صبح از پشت پنجره بیرون رو نگاه می‌کنی و به خودت می‌گی به به چه هوای ابری قشنگی بعد که از خونه میای بیرون می‌فهمی خیلی خوش خیال بودی