• اومدیم ۲ دقیقه #شهردار تهران رو ببینیم همش یا توو مترو و اتوبوسه یا سوار دوچرخه! نگران اون عکاسش هستم که مجبوره۲۴ ساعت از رفتار پوپولیستی ِ استاد عکس بگیره! #حناچی