• کامیابی شورشیان شانزه لیزه! دولت فرانسه در برابر معترضان عقب‌نشینی کرد و افزایش مالیات سوخت تعلیق ش. ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، اعلام کرد که دولت افزایش مالیات بر سوخت در این کشور را که از دلایل اصلی آغاز اعتراض‌های خشونت‌بار بود، تعلیق می‌کند. #فرانسه #شورش #جلیقه_زرد