• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/09/13 ساعت 16:36

    دقیقه ۱۴ شجاع خلیل زاده روی کرنر ارسالی عالیشاه با ضربه سر دروازه مظاهری را باز کرد پرسپولیس ۱ - ذوب آهن ۰