• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/13 ساعت 23:01

    فاصله یه حرف ساده است بین دیدن و ندیدن …. فقط یه دونه اما بین دیدن و ندیدن یک دنیا فاصله است! به قول #سعدى: بگذار تا مقابل روی تو بگذریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم!