• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/13 ساعت 09:16

    قورباغه اگر روی صندلی طلایی بنشیند باز هم توی مرداب شیرجه می‌زند!(ضرب المثل آلمانی) حضرات! آدم‌های کوچک را روی صندلی‌های بزرگ ننشانید. آنها هم قادر به انجام کار نیستند هم تاب تحمل نخبگان را ندارند و دست به تخریب، تحقیر و حذف شان می‌زنند.