• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1397/09/13 ساعت 22:15

    امروز دکتر #حناچی به درستی،بر به‌کارگیری افرادکاردان برای راهبری سازمان شهرداری تهران تاکید کرد. اتفاقا امروز نگهبان یکی از ساختمان‌های #شهرداری از من کمک می‌خواست،کارشناسی ارشد،پنج سال سابقه،هنرمند،اما نگهبان ساده! کاش بشود برای این عزیزان هم کاری کرد. @pirouzhanachi