• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/09/13 ساعت 23:36

    تعداد پناهجویان مستقر در ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۱۷ کمتر از تمامی کشورهای دیگر است. منبع: مرکز تحقیقات Pew ️ http://www.persiangulfstudies.com #Refugees #USA #Trump https://t.co/۱dCJ۶PM۹JV