• #آزمایش_موشکی ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تناقضی ندارد. اما معمولاً آزمایشهای موشکی هنگامی رخ می‌دهند یا خبر آنها هنگامی اعلام می‌گردد که شرایط در منطقه برای گفتگو و مذاکره مساعدتر است و زمینه دستیابی به مفاهمه و صلح میان کشورهای منطقه در تراز جهانی بیشتر است. راستی چرا؟