• اسدالله بادامچیان   badamchian@

    1397/09/13 ساعت 19:18

    جناب آقای #مکرون, رئیس جمهور محترم #فرانسه خواسته‌های مردم فرانسه, پاسخش سرکوب و خشونت عریان نیست, صدای معترضان را بشنوید. شما را به آرامش و بازگشت به اصول دموکراسی دعوت می‌کنم. #الف_با @EmmanuelMacron #France