• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/09/13 ساعت 12:51

    باشگاه سامسونگ کره در ازای ۸۰۰ هزار دلار علیپور را میخواهد. در واقع ۴۰۰ هزار دلار از این پول به علیپور می‌رسد و ۴۰۰ هزار دلار به باشگاه پرسپولیس‌، که مدیران با این مبلغ مخالفت کردند