• چین عروسی‌های پرزرق‌وبرق را محدود می‌کند دولت چین در تلاش برای از بین بردن گرایش روزافزون به جشن‌های #عروسی مجلل و پرهزینه است و می‌خواهد مراسم سرگرمی‌های شوخی‌آمیز قبل از مراسم ازدواج را متوقف کند. این جشن‌های عروسی هم اسراف‌آمیز و هم خلاف ارزش‌های سوسیالیستی و ارزش‌های چین است.