• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/12 ساعت 19:03

    این همه مرد و زن و بچه بور و چشم زاغ در #تبلیغات_تلویزیونی چه می‌کنند؟ تبلیغات روی ذائقه و سلیقه بینایی مردم تاثیر می‌گذارد. جوری شده که پدر و مادر سبزه و چشم سیاه هم انتظار دارند بچه شان که به دنیا می‌آید مثل قوطی شانسی یک دفعه بور و بلوند و چشم رنگی باشد!