• شریعتمداری وزیرکار فعلی و وزیرصنعت قبلی به مسوولان شهری گفته‌ی روز با ویلچر بیان بیرون تا شرایط معلولان رو درک کنن،کاش یکی پیدا میشد میگفت آقای وزیر میشه‌ی روز بری تو معدن کار کنی ؟ یا تو وسط مرداد توی عسلویه ؟ یا حتی ٦ ماه کار کنی و حقوق نگیری #وزیر #شریعتمداری #معدن #معلول