• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/09/12 ساعت 19:38

    #حناچی میگه شروع کار را از تجدید پیمان با امام و شهدا شروع کردم بهش حمله می‌کنیم نیت خوانی میکنیم و قصاص قبل از جنایت حالا فرض کنید بگوید می‌خواهم اسامی شهدا را از کوچه‌ها و خیابانها حذف کننم باز بهش حمله می‌کنیم که منطقی است اما با حمله درهر دوحالت معلوم نیست با خودمون چند چندیم