• تجربه همسفری با #صدراعظم_آلمان در یک پرواز عادی! #آنگلا_مرکل به دلیل نقص فنی هواپیمای دولتی ناچار شد با پروازی تجاری و از طریق مادرید به نشست گروه ۲۰ برسد. مسافری به نام آگوستین آگوئرو بسیار غافلگیر شد. زیرا انتظار نداشته صدراعظم آلمان و «قدرتمندترین زن جهان» یک فرد عادی باشد.