• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/09/12 ساعت 16:39

    بهزاد نبوی اصلاح‌طلبان را نقد میکنه و میگه چون هزینه نقد بخش‌های دیگه حاکمیت افزایش یافته در نتیجه برخی فقط روحانی را نقد میکنن تا هم وجهه انتقادی خود را حفظ کنن و هم خط خود را برای سال ۱۴۰۰ از دولت و روحانی جدا کنن درحالیکه این رفتار اشتباهه و باعث بی‌اعتمادی مردم به آنها میشود