• فرید مدرسی   faridmod@

    1397/09/12 ساعت 10:23

    امان از #استخر رفتن مسولان و سیاستمدارن؛ این استخر شده کانون #لابی. همین استخر #مجلس را اینگونه کرده است؛ از پیوند‌های ناهنجار و طرح‌هایی با امضاهای آقایان دو سر طیفِ یسار و یمین تعجب نکنید.