• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/12 ساعت 01:38

    اینا که میگن #فالور زیاد داشتن پلنگ ملنگ‌ها مهم نیست، خبر دارن اونا برای هر استوریِ تبلیغاتی نزدیک دومیلیون تومن می‌گیرن؟ حقوق یک ماه یک خبرنگار یا کارمند! فقط یک استوری! سفارش دهنده حتماً سود می‌کنن که بی وقفه تبلیغ میدن و پلنگ ملنگ‌ها هم نظر ما براشون مهم نیست.