• مطلبی که از خانم #پروانه_سلحشوری پیرامون #چادر توسط خبرگزاری دولتی #ایسنا منتشر شده براساس اظهارات شاهدان عینی خلاف واقع می‌باشد. انصاف حکم می‌کند جدای از اختلاف دیدگاه‌ها با دقت بیشتری به کرسی قضاوت بنشینیم و حکم صادر کنیم.