• قطر از اوپک خارج می‌شود! #قطر اعلام کرده که از #اوپک خارج می‌شود. سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر گفته است که این تصمیم پس از بررسی برای ارتقای نقش این کشور در جهان و در پی یک استراتژی بلند مدت گرفته شده و تصمیم «فنی و استراتژیک» است و سیاست نقشی در آن نداشته است.