• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/09/11 ساعت 10:28

    #حناچی شهردار تهران در مراسم سوگند: امیدوارم که شرمنده مردم تهران نباشم و تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی خواهم کرد. تلاش خواهم کرد قانون مداری و انضباط را انجام دهم. توجه به جوانان و شایسته سالاری را در اولیت قرار خواهم داد