• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/11 ساعت 14:39

    #دعا در توئیتر بیشتر مستجاب میشه؟ یا توئیتری‌ها مستجاب الدعوه ترن؟ هر روز اینجا دهها پیام می‌بینم که پدرم بستری شده، خواهرم تصادف کرده، عمویم سکته کرده دعا کنید براش. این همه هم جواری موضوع متافیزیکیِ دعا با تکنولوژی جالبه.