• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/09/11 ساعت 10:28

    #حناچی:‌ باید بپذیریم درجاهایی اشتباه کردیم. نمیتوانیم #تهران را به #بهشت تبدیل کنیم ولی می‌توانیم قدم‌های درست برداریم. مشکلات تهران حاکمیتی شده است و همه باید کمک کنند