• #ظریف بار دیگر بر واقعیت #پولشویی در ایران تاکید کرد! ظریف : همه جا واقعیت را گفته‌ام. گروه‌هایی ممکن است منافعی داشته باشند و به دنبال فضاسازی علیه تصویب لوایح ضدپولشویی باشند. در ایران به مانند همه دنیا پولشویی وجود دارد. بنابراین، حرف‌هایم در خصوص پولشویی کاملاً واضح است.