• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/11 ساعت 20:41

    جنبش #جلیقه‌زردها اعتراض فرانسویها نسبت به #نظام_سرمایه‌داری و فاصله طبقاتی است که به پاریس محدود نشده و به شهرهای دیگر هم گسترش یافته است. حال در مهد دموکراسی! این قیام به شدت سرکوب می‌شود تا نفاق و ماهیت واقعی سردمداران غرب آشکار شود!