• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/11 ساعت 14:13

    درکنار انتقاداتِ به حق از مجری برنامه «من و شما» بخاطر برخورد سخیف با آقای #فراستی ، از مدیر شبکه «شما» آقای قاسمی تشکر می‌کنیم که بلافاصله از مردم عذرخواهی نمود، مجری و عوامل برنامه را توبیخ و این برنامه را تعطیل کرد تا دیگر عواملی که غرض و مرض دارند حساب کار دستشان بیاید.