• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/11 ساعت 11:44

    با پلنگان جنگیدم و دریغا از خرچسونه‌ها شکست خوردم! #برتولت_برشت امروز متوجه شدم چند پسربچه تازه پُست گرفته مانع از سخنرانی یک استاد به تمام معنی شده اند. مردی که عمرش را برای آبادی و آزادی این سرزمین صرف کرد.