• چه کسانی با #دستاوردهای_انقلاب مشکل دارند؟! سردار #نقدی: برخی دوست ندارند واقعیت‌ها و دستاورد‌های انقلاب بیان شود و می‌گویند دنیا پیشرفت کرده است به طبع ایران نیز پیشرفت کرده است، اما زمانی که پیشرفت‌ها مقایسه می‌شود در می‌یابیم که این حرف غلطی است …