• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1397/09/11 ساعت 23:56

    این میزان برای روستای «بریس» در نزدیکی چابهار، حدود ۹۶ درصد بود. این روستا ۱۶۰۰ نفر جمعیت داشت و تقریبا شغل همه اهالی‌اش ماهیگیری بود