• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/11 ساعت 10:47

    ترانه‌های قدیمی پنج_شش دقیقه بود، ترانه‌های الان به زور سه دقیقه میشن، والا برکت از همه چیز رفته!