• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/09/11 ساعت 12:49

    #حناچی مدیری با سبقه مشخص است. او اما پس از #شهردار_تهران شدن تلاش می‌کند که تصویری مطابق میل «ارزشی‌ها» از خود بسازد که قطعا بی‌ارتباط با عضویت اعضای خانواده‌اش در مجاهدین خلق نیست. او دیروز جمله‌ای به خبرنگاران گفت که به‌نظر نیاز خود اوست: «کسی را در قبرکسی دیگر نمی‌خوابانند»