• سيد محمود رضوي   smahmoodrazavi@

    1397/09/11 ساعت 08:12

    ۲-اینکه یک دانشگاه بدون رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان فیلم اقدام به #نمایش_عمومی دارکوب با استفاده از نسخه #نمایش_خانگی نموده،عمل مجرمانه و قابل پیگرد ، #سرقت فرهنگی،ترویج و آموزش آن توسط یک نهاد آموزشی و به بهانه‌ی کار فرهنگی است !که یقینا پیگیری خواهیم کرد