• عبدالله عبداللهی   biman64@

    1397/09/10 ساعت 15:18

    اگر مدیریت ندارید،عقل هم نداریدکه این درددلهای ذلیلانه رو پیش دشمن نگید؟ ترامپ گفته بودبا #تحریم کاری میکنم ناله‌ مردم دربیاد؛مردم ایستادندومنتظرند دولتیهاتدبیر کنند،امّادولتیها میرن جلوی اونها ناله میزنند!
    واقعآً چهل ساله خیلی ازمسئولان میخوان براندازی کنن،مردم نمیذارن
    #صالحی