• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/09/10 ساعت 23:47

    ناراحت شدم، چرا تاریخ هجری شمسی استفاده کرده؟ باید می‌گفت ۲۲۵۱ شاهنشاهی!