• میثم زرگرپور   MZargarpour@

    1397/09/10 ساعت 10:00

    شنیدن نظر مشتریان مهم است، اما نظر همه به یک اندازه ارزش ندارد!

    به دنبال گروهی از مشتریان باشید که آنقدر بزرگند که بتوانند بخش قابل توجهی از مشتریان را نمایندگی کنند و آنقدر محصول‌تان را دوست دارند که نظرشان راهکاری برای بهبود کل محصول باشد و نه صرفاً یک ترجیح شخصی.

    #رشد
    #۱۰صبح