• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/09/10 ساعت 17:43

    پیروز #حناچی شهردار جدید تهران در پاسخ به این سوال که آیا شما عضویت تعدادی از بستگان‌تان در سازمان منافقین را تایید می‌کنید یا خیر، گفت: کسی را در قبر کس دیگر نمی‌گذارند و شما هم بروید برای آخرت‌تان کار کنید. /تسنیم