• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/09/10 ساعت 23:04

    خداحافظى با پیراهنى که سالها با غرور و براى شادى مردمت به تن کردى،خیلى سخته.ولى خاطرات خوبش تا آخر زندگى برات افتخاره. سید جلال عزیز، از بازى اول و گل اول در تیم ملى با دیدن چهره متعصبت،یقین داشتم که سالها این پیراهن بر تنت خواهد بود. آرزوى موفقیت در ادامه راه با تیم محبوبت