• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/10 ساعت 18:41

    صدای آمریکا | معاون ترامپ در نشست آمریکایی‌های اسرائیلی تبار: «ما تروریسم را تشخیص می‌دهیم؛ #حماس و #حزب_الله گروه‌های تروریستی نیابتی ایران و آیت الله‌ها هستند» تروریست آمریکا و #اسرائیل هستندکه درهر جنگ و کشتاری در عالم، مستقیم و یا غیرمستقیم مداخله دارند!