• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/09/10 ساعت 01:33

    شخصیتها تا آنوقت پیش ما احترام دارند که به حقیقت احترام بگذارند؛ اما آنجا که میبینیم اصول اسلامی به دست همین سابقه دارها پایمال میشود، دیگر احترامی ندارند. ما طرفدار اصولیم، نه طرفدار شخصیتها. تشیّع با این روح بوجود آمده است. استادشهید مرتضی مطهری کتاب جاذبه و دافعه حضرت علی (ع)