• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/09/09 ساعت 23:05

    نمی‌دانم این آقا که برای زدن #رحمانیان، به ماجرای آن توییت قبلی دوست ما متوسل شده،نوچه #حسین_انتظامی است یا نه؟اما می‌دانم قطعا کارنامه رحمانیان به‌مراتب قابل‌دفاع‌تر از انتظامی است؛حداقل مدیرمسئول روزنامه‌ای بوده که دردوره‌هایی یکی از حرفه‌ای ترین‌های مطبوعات بوده.اما انتظامی/۱۰