• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/09 ساعت 16:23

    بی بی سی: امید به زندگی در #آمریکا حدود یک دهه کمتر از کشورهایی چون ژاپن است. مرگ ده‌ها هزار نفر بر اثر بیش‌مصرفی #موادمخدر و افزایش بی‌سابقه نرخ #خودکشی در آمریکا متوسط طول عمر را کاهش داده است. در سال گذشته، دست کم ۷۰ هزار نفر بیشتر از سال قبل آن فوت کرده‌اند.