• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/09/09 ساعت 22:50

    ماجرا که بالاگرفت،بعضی دوستان #خبرنگار با نویسنده توییت تماس گرفتند که‌ای بابا این توییت را پاک‌کن که برای شرق دردسر شده! کمی بعدتر دوست ما به قوه قضائیه احضار شد که ماجرای این چیزی که نوشتی چه بوده. بعدهم که دوست ما حاضر نشد از فرد یا رسانه‌ای اسم ببرد/ ۲