• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/09 ساعت 09:40

    اى صبا افتان و خیزان،تا به کى؟ غالیه بر خاک ریزان، تا به کى؟ عالم از ظلمت، سوادِ شب گرفت آخر اى خورشید تابان، تا به کی؟ مرحبا اى « مهدى آخر زمان» آشکارا باش، پنهان تا به کى؟ ابن حسام #اللهم_عجل_لولیک_الفرج