• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1397/09/09 ساعت 20:05

    در جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی صورت گرفت؛ توضیحات #افشانی درباره انتصاباتش در شهرداری تهران https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۶۹۷۵۱۳ …