• شهاب الدين طباطبايى   shahabedin76@

    1397/09/09 ساعت 21:55

    نگران سلامتی مدیران بازنشسته هستم، تلاش‌های چندماه اخیرِ برخی مدیران سالمند برای ماندن در پست، از مجموع فعالیت‌های چهل سال خدمتشان بیشتر شده است. #بدون_استثنا