• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/09 ساعت 21:13

    رئیس گروه اقدام ایران اظهار فضل کرده که چرا شیعه ۱۲ امامی ایران باید به شیعه ۴ امامی (زیدی) #یمن کمک کند؟! ۱-ایران از شیعه و غیر شیعه مثل فلسطینی سنی و هر مظلومی حمایت می‌کند. ۲- آمریکای مسیحی چراشریک جرم جنایات بن سلمان وهابی و #نتانیاهوی یهودی صهیونیست می‌شود؟ #Brian_Hook