• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/09/08 ساعت 13:07

    وزیر کشور حکم شهردار جدید تهران را اعطا کرد رحمانی فضلی: آقای #حناچی این حکم امانتی است در دست شما. باید سعی کنیم رشد و پویندگی شهر تهران را در جهت تعالی قرار دهیم